АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА АД
Сервиз пожарогасители
 
 
КЛИЕНТИ
НОВИНИ
 
Техническо обслужване на пожарогасители
ПРОВЕРЕТЕ ВАШИЯТ ПОЖАРОГАСИТЕЛ! НАПРАВЕТЕ ВАШАТА ОФЕРТА
 
 
      Имаме удоволствието да Ви представим „Аварийна, пожарна и екологична защита АД" извършваща проектиране, консултации, изпълнение и сервизно техническо обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни, спринклерни, дренчерни, системи с инертни газове, оповестителни, димо и топлоотвеждащи , видеонаблюдателни, сигнално – охранителни системи, системи за контрол на достъп, евакуационно и аварийно осветление.      Превенция по пожарна и аварийна безопасност, пожарогасене, аварийно спасяване, системи за пожарна безопасност, пожарни кранове и подръчни противопожарни уреди и съоръжения.
     Извършване на презареждане, годишно техническо обслужване, хидростатично изпитване и сервиз на пожарогасители.
     Търговия с пожарогасители и пожарна техника.
   
Denev ИНЖЕНЕРИНГ
пожарна СЕРВИЗ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Firestore ТРЪГОВИЯ С ПОЖАРНА ТЕХНИКА
ПРОЕКТИРАНЕ
 
ТЪРГОВИЯ

ПРОДАЖБА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

ПРОЕКТИРАНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
пожарнаСервиз на пожарогасители
ВРЪЗКИ
DENEV
FIRESTORE
FACEBOOK
GOOGLE+

   Презареждане и сервиз на пожарогасители © Web Design: Niks Design Ltd. 2014