АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА АД
 
 
КЛИЕНТИ
 
НОВИНИ
 
МОДУЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВАШИТЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
 
ТИПОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

       За да определите типа на Вашият пожарогасител, моля прочетете описанието в инструкцията, залепена на бутилката!

tornado-prahov tornado-voden co2 free web gallery slideshowby VisualLightBox.com v5.9
 
ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ ВОДЕН ПОЖАРОГАСИТЕЛ CO2 ПОЖАРОГАСИТЕЛ
 
ВИДОВЕ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

       Съгласно нормативните изисквания, обслужването на пожарогасител е три вида:

1. Годишно техническо обслужване, удостоверено с поставен отделен стикер.


2. Презареждане, удостоверено с поставен отделен стикер.


3. Хидростатично изпитване, удостоверено с поставен отделен стикер.

 

ПРОВЕРКА НА ВАШИЯ ПОЖАРОГАСИТЕЛ ЗА ВИДА И СРОКА НА ОБСЛУЖВАНЕ

       За да определите какъв тип обслужване предстои на Вашият пожарогасител, моля погледнете стикерите за последно извършено обслужване.
     При липса на стикер за трите вида обслужвания, ще е необходимо да погледнете годината на производство на Вашият пожарогасител, щампована на бутилката. 

 
6 7 8 9 10 free web gallery slideshowby VisualLightBox.com v5.9
1. Щампована година на производство и на последващо изпитване на бутилка за CO2 пожарогасител

2. Стикер за извършено техническо обслужване - извършва се на интервали не по-големи от 1г.

3. Стикер за извършено презареждане - извършва се на интервали не по-големи от 5 г.

4. Стикер за извършено хидростатично изпитване- извършва се на интервали не по-големи от 10г.

5. Щампована година на прозиводство на бутилки за прахови и водни пожарогасители.

      Съглано описаните интервали ще можете да определите типа на предстоящето обслужване.
 
 
РЕКЛАМА

ПРОДАЖБА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
   Презареждане и сервиз на пожарогасители © Web Design: Niks Design Ltd. 2014